Gym

Op woensdag en vrijdag wordt er gym gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De gymlessen worden gegeven in De Hoogkamp, de nieuwste sportzaal in de gemeente Veendam. De zaal is een stuk ruimer dan een reguliere sportzaal wat de accommodatie geschikt maakt voor verschillende sportieve activiteiten. De zaal beschikt daarnaast over een goede uitrusting, 2 ruime kleedkamers en een aparte ruimte voor de lesgevers.
De gymtijden zijn als volgt:

  • Groep 7/8  08:30 - 09:15
  • Groep 5/6  09:15 - 10:00
  • Groep 3 & 4  10:00 - 10:45 

Als onderdeel van de leerlijn bewegingsonderwijs hebben de leerlingen van groep 5 tot en met 8 een periode van 10 weken zwemonderwijs in Tropiqua. Zij dienen dan zwemkleding en een handdoek mee te nemen.