Welkom op de website van obs Noorderbreedte!

Waarde(n)vol Onderwijs

Ons onderwijs is waardevol. Onze leerkrachten, het lesgeven en alles er omheen doet ertoe. We halen al jaren ruim onze eindopbrengsten, zelfs boven het Nederlands landelijk gemiddelde.

Daarnaast hebben we waarden-vol onderwijs. We hebben een sterk pedagogisch klimaat en duidelijke schoolregels die zijn verbonden aan normen en waarden. In de onderlinge omgang worden de leerlingen ondersteund middels HIRO. Deze lesmethode is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling, is ontwikkeld door Schooljudo en is gebaseerd op ervarend leren.
De 7 waarden vanuit judo staan in de HiRO lesmethode centraal:

1. Vertrouwen; op elkaar kunnen rekenen
2. Samenwerken; elkaar altijd helpen
3. Respect; alles en iedereen in hun waarde laten
4. Beheersing; in balans blijven
5. Weerbaarheid; sterk staan en volhouden
6. Discipline; doen wat nodig is
7. Plezier; lachen en veel lol maken

Er zijn geen tijdlijn items gevonden

Aankomende activiteiten

vr 01 dec
Uitdelen banketstaven
ma 04 dec
Sinterklaasviering op school

Volgen jullie ons al op social media?

Weet je wat ons uniek maakt?

Hier werken wij aan

Samen met ouders, partners, medewerkers en leerlingen hebben we de koers, die we de komende jaren gaan varen, vastgesteld. In ons strategisch beleidsplan vindt u onze ambities voor de komende jaren.

  • Onderwijs op maat
  • Duurzaam & doelgericht werken
  • Professioneel handelen 
  • Toekomstbestendig onderwijs 

Waar zitten wij eigenlijk?

Op zoek naar een baan in het onderwijs?

Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in staat hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging. Wij respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en participeren in onze samenleving. Wij waarderen onze medewerkers die iedere dag weer de verantwoordelijkheid nemen het beste uit leerlingen, collega’s en zichzelf te halen.

Bekijk de vacatures van OPRON